Sök och hitta i Mobilia

MALMÖS FÖRSTA ÅTERBRUKSBASAR

VÅRT KONCEPT

Up-cycling handlar om att kombinera redan existerande varor och material för att skapa nya produkter, samtidigt som vi minimerar nyttjandet av jungfruligt material. Genom att nyttja material som i vanliga fall skulle gått till tippen, kan vi dra ner på nyproduktion, minimera konsumtionens miljöpåverkan och ytterligare minimera vårt kollektiva ekologiska fotavtryck.

Konceptet är enkelt. Här får produkter och material nytt liv.

Genom utbildningar, föreläsningar, föredrag och studiecirklar kan vi sprida kunskap om konsumtionens miljöpåverkan och utbilda inte bara befolkningen, men även beslutsfattare och politiker, på flera plan i samhället.

 

VISION

Vi vill se ett bättre nyttjande av våra resurser. Många tror att hållbarhet handlar om att hålla tillbaka. Vi menar att det snarare handlar om att åstadkomma mer med det vi redan har.

För att lösa de miljömässiga problem vi står inför, på såväl lokal som global nivå, krävs det att vi är många som drar åt samma håll.
Det måste bli enklare för alla som vill dra sitt strå till stacken.

Vi vill i framtiden se en återbrukssektion som ett naturligt inslag på varje stort köpcenter i Sverige. Vi vill utbilda, såväl lokalbefolkning som lokalpolitiker, i cirkulära ekonomiska processer och produktflöden. Vi vill vara en grön hub för kreativitet och kunskapsutbyte och visa med konkreta exempel hur vi alla kan bidra till en grönare framtid.

VÅRA BUTIKER

Välkommen till återbruksbasaren på Återbruket Mobilia. Här finns en lista med alla butiker som säljer hållbara produkter hos oss. Klicka in för att läsa mer om vilka produkter som säljs och hur varje butik arbetar med återbruk eller andra hållbara koncept.

Vissa av butikerna har även reparationsservice där du kan få dina saker lagade. Kontakta gärna respektive butik för att höra mer om deras produkter och tjänster.

Produkter som säljs på Återbruket säljs i befintligt skick. Varorna är up-cyclade, reparerade, renoverade och i många fall gamla, med en historia att berätta. Vi strävar efter en hög kvalitet på alla våra produkter, men kan som standard tyvärr inte erbjuda vare sig öppet köp eller bytesrätt.

 

Varmt välkomna till Återbruket på Mobilia!