Repair Café @ Återbruket
Dekorativ bild

Har du något att reparera, vill du lära dig mer om det eller kan du redan använda verktyg och vill hjälpa andra? Repair Cafe Malmö är stället att gå till!

VAD VI GÖR:
Vi har verktyg och kan hjälpa dig att reparera din favoritenhet, apparat osv. Vi har de många olika skruvmejslarna och är alltid ivriga att lösa problemet. Var inte rädd för att komma med vilken enhet som helst - men observera att vi inte har några speciella reservdelar som iPhone-skärmar - men du kan ta med dessa reservdelar så monterar vi ihop det tillsammans. Vi kan inte ge någon garanti förutom att det är roligt att reparera tillsammans!
 
VILL DU HJÄLPA TILL?
Vi är en vänlig grupp människor som vill bidra till att minska mängden elektroniskt avfall, som älskar att laga saker och hjälpa andra att göra det. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra och vi hoppas på fler hjälpande händer, oavsett vilka färdigheter du har. Tekniska färdigheter är bra, men vi behöver också hjälp med att rapportera reparationsdata, sköta sociala medier och utveckla vår gemenskap - så tänk gärna på att ansluta dig till oss med alla färdigheter eller idéer!
 
info@repaircafe.nu
 
English:
Do you have something to repair, want to learn more about it, or already know how to use tools and want to help others? Repair Cafe Malmö is the place to go!
 
WHAT WE DO:
We have tools and can help you in repairing your favourite device, appliance, etc. We have the strangest screwdrivers and are always eager to solve the problem. Don't be afraid to come with any device - but note we have no special spare parts like iPhone-screens - but you can bring those spare parts and we assemble it together. We can't give any guarantee except that it's fun to repair together!
 
WANT TO HELP OUT?
We are a friendly community of people that wants to help reducing the amount of electronic waste, loves to fix things and help others in doing that. There are a lot of things that we can learn from each other and we hope to have more helping hands, no matter what your skills are. While technical skills are great, we also need help with reporting repair data, running social media, and developing our community - so please consider joining us with any skills or ideas!
 
www.repaircafe.nu
info@repaircafe.nu
Läs mer