Provväv med Riksvävarna på Mobilia 29/8-4/9!
Dekorativ bild

Provväv med Riksvävarna på Mobilia 29/8-4/9!

I år fyller föreningen Riksvävarna 30 år. Det ska givetvis uppmärksammas och firas över hela landet. Starten för jubileumsfirandet går sista helgen i augusti då Riksvävarnas 15 regioner arrangerar olika vävaktiviteter på hemmaplan. Den ideella föreningen Riksvävarna bildades för att bevara och utveckla handvävningstraditionen. Vi ser nu ett stort intresse för hantverket.

Region Skåne, Vi Vävare i Skåne, finns den 29 augusti till 4 september på Mobilia i Malmö och visar hur man sätter upp en väv och hur man kan väva ekologiskt hållbart genom återanvändning. Alla som vill får provväva och känna hur roligt det är. 

Det handlar om att lyfta fram glädjen med handvävningen, visa på den gemenskap som finns bland vävare och att vävare delar med sig av sin kunskap till varandra samt belysa hur kvalitet och hållbarhet är en viktig del i handvävningen, både i process och färdig produkt.

  • Här i Skåne har vi särskilt stolta över vår vävtradition och många duktiga vävare. Med vår kampanj hoppas vi att fler ska bli medvetna om det och förstå värdet av hantverkskunnande. Inte minst viktigt då ämnet slöjd i grundskolan ständigt är ifrågasatt.

På Riksvävarnas hemsida, www.riksvav.se  finns information om vad de femton regionerna planerar att göra. Här finns ett kalendarium och mer att läsa om vår verksamhet och särskilt de fyra ledorden.

 

Faktaruta:

Riksvävarna är en ideell förening som riktar sig till alla som är intresserade av handvävning.

Riksvävarna består av 15 regioner över hela landet med sammanlagt ca 2 000 medlemmar. Medlemstidningen Solvögat ges ut med 4 nummer om året.

Ytterligare upplysningar på www.riksvav.se