Ofeliakören sjunger julsånger

Ofeliakören, en projektkör som startades i samband med välgörenhetskonserten ”Love is alla you need” till förmån för cancerforskningen. 13-14 medlemmar ur kören kommer och sjunger julsånger på Mobilias utomhustorg.

Datum:

Söndagen den 19/12 kl. 14.00.

God Jul!